Ik leer werken

Er zijn verschillende manieren om een beroep aan te leren. Je kan het doen via de schoolbanken, maar misschien past een andere manier van leren beter bij jou. Het kan dus dat je via de praktijk een beroep aanleert. Het stelsel Leren en Werken biedt je die mogelijkheid.
 
Op 29 juni 1983 werd de leerplicht in België verlengd tot 18 jaar. 
Iedereen op Belgisch grondgebied is vanaf zijn 15de deeltijds leerplichtig tot en met zijn 18de.
Op 10 juli 2008 werd er het decreet Leren en Werken van kracht.
Dit decreet biedt de jongeren de kans de school met werken te combineren en biedt hen zelfs de mogelijkheid hun diploma van het secundair onderwijs te behalen.
Hieraan zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden verbonden, zoals het voltijds engagement. 

Hieronder kan je meer informatie vinden over de verschillende mogelijkheden binnen Leren en Werken.

Nieuws

Infomoment zorgsector / Deeltijds Onderwijs


Lees meer


Toch wel technisch !

De mediacampagne “Toch wel technisch!” is een gezamenlijk initiatief van de onderwijsverstrekkers VVKSO, OVSG en GO!
Met deze campagne willen ze duidelijk maken dat de perceptie m.b.t. het technisch onderwijs – en in het bijzonder de technologisch georiënteerde studierichtingen – toch wel serieus moet worden bijgestuurd… en niet alleen bij Marie en Claire!
Je vindt er informatie in de vorm van testimonials en infofilmpjes.
Zeker eens kijken!

http://tochweltechnisch.be/
 

Lees meer


Wat is het Decreet Leren en Werken?

Door hier te klikken krijg je het hele nieuwe decreet leren en werken.
site van de Vlaamse overheid: edulex, wetgeving en omzendbrieven voor het Vlaams onderwijs

Lees meer